20.08.2017 14:24:59 Tarihli GİBSİS Raporu
Kalan SGK Sayısı: 47
Kalan Evrak Toplama: 43
Kalan Evrak İşleme: 43
Kalan Kontrol İşi: 43
Kalan KDV Beyannames: 58
Kalan KDV-2 Beyannamesi: 62
Kalan Aylık Muhtasar: 62
Kalan 3 Aylık Muhtasar: 62
Kalan B Formu: 50
Kalan Geçici Vergi: 32
Kalan E-Defter: 62