21.03.2018 07:39:43 Tarihli GİBSİS Raporu
Kalan SGK Sayısı: 4
Kalan Evrak İşleme: 8
Kalan Kontrol İşi: 12
Kalan KDV Beyannames: 16
Kalan KDV-2 Beyannamesi: 3
Kalan Aylık Muhtasar: 0
Kalan 3 Aylık Muhtasar: 0
Kalan B Formu: -4
Kalan Geçici Vergi: 0
Kalan E-Defter: 3