24.10.2017 06:55:49 Tarihli GİBSİS Raporu
Kalan SGK Sayısı: 5
Kalan Evrak İşleme: 8
Kalan Kontrol İşi: 10
Kalan KDV Beyannames: 1
Kalan KDV-2 Beyannamesi: 3
Kalan Aylık Muhtasar: 0
Kalan 3 Aylık Muhtasar: 0
Kalan B Formu: -4
Kalan Geçici Vergi: 0
Kalan E-Defter: 3