17.01.2018 17:26:26 Tarihli GİBSİS Raporu
Kalan SGK Sayısı: 4
Kalan Evrak İşleme: 9
Kalan Kontrol İşi: 13
Kalan KDV Beyannames: 17
Kalan KDV-2 Beyannamesi: 3
Kalan Aylık Muhtasar: 0
Kalan 3 Aylık Muhtasar: 0
Kalan B Formu: -4
Kalan Geçici Vergi: 0
Kalan E-Defter: 3